Hakkımızda;

OMS Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.

5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası ve ilgili Yönetmeliğe uygun olarak; iyi eğitimli, tecrübeli ve seçme Özel Güvenlik Görevlilerimizle, profesyonel , kaliteli ve ekonomik hizmet sunmaktadır.

Siz İş Ortağımıza verdiğimiz değerden ötürü; ilk olarak sizlerin huzur , güven ve memnuniyetinizi sağlamayı amaçlamaktayız. Görevlendirilen her personelin; seçimi , eğitimi , denetimi , hizmet ile ilgili risklerin belirlenmesi ve raporlanması , proseslerin belirlenmesi , görev prosedür talimatlarının oluşturulması , yasal süreçlerin takibi oluşturulan dürüst , çalışkan , tecrübeli ve işinin uzmanı yönetim kadro yapısı ile sağlanmaktadır.


Denetim;

Verilen eğitimlerimizin etkinliğinin ve yazılı prosedür - talimatlar çerçevesinde iş süreçlerinin yürütülüp yürütülmediğinin kontrolü , hizmet verilen tesiste denetimden sorumlu kadrolarımız tarafından haberli - habersiz uygulama denetim ve kontrollere tabi tutularak personelimizin performansı takip edilmektedir. 

Ayrıca denetimlerde elde edilen bulgular ile yapılan müşteri memnuniyeti görüşmelerimizde müşterimizden almış olduğumuz geribildirimler bir araya getirilerek personele verilecek eğitimler belirlenir.


Eğitim;

Personellerimize planlı programlarımız dahilinde; Güvenlik Sistem ve Cihazları , Kişi Hakları , Güvenlik Tedbirleri , Temel İlk Yardım , Olay Yeri Koruma , Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı , Patlayıcı Maddeler , Kalabalık Yönetimi , Kişi Koruma , Uyuşturucu Maddeler , Sabotaj ve Sabotajlara Karşı Koyma , Genel Kollukla İlişkiler ve Etkili İletişim gibi Mesleki Gelişim , İş İlişkileri ve Problemleri , Ekip Performansı , Stres Yönetimi gibi Kişisel Gelişim konularında eğitimler verilmektedir.