Eğitim kurumlarının içinde ve yakın çevresinde bulunan fakat tüm uğraşlara rağmen tesbit edilemeyen uyuşturucu, kumar, kavga, ve benzeri kötü alışkanlıkların odaklarıyla mücadele edebilmek, giriş  ve çıkışların güvenlik kontrolü altına alınarak, muhtemel tüm tehdit unsurlarına karşı  eğitim ve öğretimin huzur içinde, güvenilir bir ortamda  sürdürülmesi sağlanır. Ayrıca; müşterilerin bütün ihtiyaç ve  beklentilerine göre hizmet verilmektedir.