OMS Güvenlik olarak sağlık sektörü çalışanlarıyla hasta ihtiyaç ve beklentileri gözönünde bulundurularak, hasta yakınlarının psikolojisi düşünülüp, gerekli tedbirleri alarak  hizmet vermekteyiz. 


OMS özel güvenlik ekibimiz sayesinde acil servis, poliklinikler, idari katlar ve koridorların 24 saat kameralar ile izleyip, kayıt altına alınması, bu teknolojik güvenlik sistemlerinden yardım alarak hastanelerin değişik bölümlerinde de oluşabilecek suçların önlemeyi ve faillerinin yakalanmasını daha kolay bir şekilde sağlamaktayız.


Bütün ilkeler dahilinde hastane yönetimince alınan karar ve kuralların uygulanması  için, öngörülen kat  ve belirlenen saatler çerçevesinde gözlem, denetleme ve kontrol görevi firmamızca hassasiyetle yerine getirilmekteyiz.